CN|EN
您当前所在的位置:首页 >产品>人多能干细胞培养
hiPSC/hESC培养基-ncTarget
货号:RP01020
产品特点:无血清,营养成分丰富;国产化原研体系;可支持细胞药物注册申报
产品 规格 货号 存储条件
ncTarget hPSC Medium-包含: 1Kit RP01020  
ncTarget Basal Medium 400mL RP01020-01 2℃~8℃
ncTarget Supplement A 20mL RP01020-A  -20℃~-80℃
ncTarget Supplement B 80mL RP01020-B -20℃~-80℃
 将基础液和添加物混匀配置成完全培养基,可在2℃~8℃中存储,2周内用完。
  • 产品概述
  • 引用文献
COA
姓名:
公司:
电话:
邮箱:
添加
  • 货号:
    批号:
    删除